Zgłoszenie uczestnika zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III
w ramach I etapu projektu powszechnej nauki pływania
"Umiem pływać" - 2022

Uczestnik programu
limit wyczerpany
ilość dostępnych miejsc na liście rezerwowej: 2
ilość dostępnych miejsc: 9
Limity miejsc
Dla każdej klasy są limity dostępnych miejsc. Mogą się one w każdej chwili wyczerpać, nawet w trakcie wypełniania tego formularza. Dlatego o tym czy uczestnik zostanie zapisany na zajęcia przesądza komunikat potwierdzający przyjęcie po wysłaniu formularza. Po przekroczeniu danego limitu następuje zapis na listę rezerwową, ale tu też jest ograniczenie - mogą się zapisać maksymalnie dwie osoby.
Rodzic lub opiekun
Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych w ramach programu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”
Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do wszystkich celów związanych ze złożonym przeze mnie zgłoszeniem (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku na stronie internetowej Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy oraz Facebook, innych materiałach informacyjnych zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
PFRON
Województwo Śląskie
Powiat Żywiecki
Gmina Łodygowice
Gmina Wilkowice